Etusivu

Luet nyt Köpenick-yhdistyksen nettisivuja. Julkaistuihin artikkeleihin pääset rullaamalla tätä sivua alaspäin. Artikkelit ovat aikajärjestyksessä, uusin ensin. Nyt ajankohtaisin on uusin artikkeli, jonka otsikko on: Rikollisesti toimineen asianajajan “palkitseminen”?

Köpenick-yhdistys on suomalainen yleishyödyllinen yhteisö ja verkosto, joka edistää modernin tieteen soveltamista, yhteiskunnan järkiperäistämistä, huuhaan paljastamista ja huuhaan aiheuttamien vahinkojen oikaisemista. Keinomme on järkiperäinen, perusteltu keskustelu.

Köpenick-yhdistys on perustettu vuonna 2019. Nimensä yhdistys on saanut eräästä modernin ajan tunnetuimmasta huijauksesta, preussilaisesta Köpenickin kapteenin tapauksesta, josta on tehty jopa elokuvia.

Yhdistyksen puheenjohtaja on Timo Lampinen, timotlampinen at gmail.com

Yhdistyksen oma sähköpostiosoite on kopenickyhdistys at gmail.com Twitterissä tunnuksemme on @KopenickY

Voit kysyä tai kommentoida ajatuksiamme myös artikkelin lopussa tai sivujen yhteys-kohdassa.

Rikollisesti toimineen asianajajan “palkitseminen”?

Edellisissä artikkeleissa on esitelty ja arvioitu “15:n tieteelliseettisesti alamittaisen juristin” toimintaa.

Esittelemättä on jäänyt tähän saakka vielä 16. juristin eli asianajaja Ilpo Moisalan toiminta asiassa.

Ennen Moisalan teon ja siitä olevan pitävän näytön/tunnustuksen esittelyä lyhyt kertaus eli käräjätuomarin järkevän päättelyn valossa varman, tahallisen virkarikoksen lyhyt esittely.

Nyt, ennen kuin syytteet on nostettu ja tuomiot annettu, on tietenkin todettava, että kyse on  käräjätuomarin ja Moisalan tapauksessa käytännön kannalta varmoista rikoksista, mutta periaatteessa vain äärimmäisen perustelluista rikosepäilyistä.

Käräjätuomari suostui jo esivalmisteluvaiheessa, ilman järkeviä perusteita siihen, että Moisalan avustama ilmeisen epärehellinen työnantajapuoli, saa yrittää todistella varoituksen ja työsuhteen purun perustelluiksi esittämällä näyttöä vain lastentarhanopettajan työnantajan ohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Siis edellyttämättä, että työnantaja todistelisi järkevästi päätellen rehellisellä tavalla eli haastamalla todistajiksi yhden tai useampia lasten vanhempia, joita kohtaan työnantaja oli väittänyt lastentarhanopettajan käyttäytyneen sopimattomasti.

Kyseessä olivat näet ohjeet, jotka koskivat työntekijöiden toimintaa juuri suhteessa lasten vanhempiin, työnantajan tekemän päivähoitolakia rikkovan muutospäätöksen julkistamiseen liittyen. Työnantaja halusi todistella ohjeiden vastaista toimintaa vain hänestä riippuvaisten lastentarhanopettajan nuorten ja kokemattomien työtoverien avulla.

Käräjätuomarin kirjaukset tuomiossa ovat virheellisiä ja valheellisia.

Hän väittää valheellisesti varoituksen perusteen tulleen näytetyksi: Lastentarhanopettaja toimi muka vastoin työnantajan ohjeistusta ja esittää teon perusteluksi työnantajan tarinointia lastentarhanopettajan sopimattomasta kommunikoinnista lasten vanhempien kanssa muutospäätöksen julkistamisen ja varoituksen välisenä aikana.

Työnantaja ei kerro kuitenkaan edes kyseisten lasten vanhempien nimiä.

Edelleen käräjätuomari kirjaa vilpillisesti näytetyksi että lastentarhanopettaja “jatkoi” ohjeiden vastaista toimintaansa varoituksen jälkeen ja viittaa jälleen perusteena tosiasiassa vain työnantajan tarinoihin.

Täysin rutiinimainen, huolellinen käräjäoikeuden tuomion tarkistaminen osoittaa, että työnantaja ei ollut esittänyt näyttöä mistään laillisesta ohjeesta, jota lastentarhanopettaja olisi rikkonut.

Edelleen ilmenee, että käräjätuomari on jättänyt erittäin törkeästi lain kieltoja ja käskyjä rikkoen kahden valaehtoisen todistajan todistuksen lastentarhanopettajan moitteettomasta käytöksestä huomiotta ennen varoitusta tapahtuneissa kohtaamisissa ja antanut merkityksen vain työnantajan tarinoinnille, aivan samasta asiasta.

Sama ilmenee ilmenee tarkistettaessa käräjätuomarin kirjauksia varoituksen ja purun välisestä lastentarhanopettajan toimintaa koskevasta “näytöstä”. Ei  ole lainkaan näyttöä väitetyistä laillisista ohjeista, joita oli muka rikottu ja jotka olisivat olleet voimassa. Listaukset moitittavista teoista eivät perustu muutoinkaan näyttöön vaan edelleen työnantajan tarinointiin.

Näyttöä ei löydy mistään muustakaan lastentarhanopettajan moitittavasta toiminnasta. Näyttöä kiitosten esittämiseksi toki löytyy aika tavalla, esim. ehdotuksista että muutoksesta viestittäisiin nopeammin.

Käräjätuomarien teon törkeyttä ja epärehellisyyttä lisää se, että oikeusjärjestelmän mukainen työntekijän todistustaakkasuoja on murrettu ja kierretty valheellisella “ohjeiden vastainen” -väitteellä.

Käräjätuomarin antama tuomio sisältää näytön, että asianajaja Moisala on toiminut tapauksessa erityisen suunnitelmallisesti ja törkeästi todistusaineistoa vääristellen.

Jos hän tai joku muu haluaa väittää jotain muuta, niin tehtävä on periaatteessa mahdollinen, mutta käytännössä ilmeisen mahdoton.

Väittäjän pitäisi osoittaa käräjäoikeuden tuomiosta, että missä on näyttö sekä varoitusta ja purkua edeltävistä laillisista työnantajan ohjeista, joiden vastaisesti lastentarhanopettaja on muka toiminut tai peräti “jatkanut” toimintaa. Lisäksi pitäisi osoittaa, missä on näyttö mahdollisista sellaisista muista lastentarhanopettajan moitittavista teoista, jotka oikeuttavat purkamaan työsuhteen ilman varoitusta.

Asianajaja Moisalan on aivan varmasti pitänyt tietää, että hän toimii törkeän suunnitelmallisesti, todistusaineistoa vääristellen, koska hän on kokenut asianajaja.

Huomaa että tässä kirjoituksessa ei ole edes yritetty esitellä Moisalan suunnitelmallisesti yhdessä epärehellisen työnantajan kanssa tuottaman vääristelyn koko kuvaa.

Köpenick-yhdistyksessä jäämme kiinnostuneina seuraamaan miten Asianajajaliitto, oikeuskansleri tai muut viranomaiset toimivat nyt kun tämä asia on heille nyt esitelty ja perusteltu.

Uskomme, että on oikeusjärjestelmän laadun paranemiselle eduksi, jos suuri yleisö ja myös vastuullisesti toimiva media osoittavat aitoa kiinnostusta asian etenemisen seuraamiseen.  

Asiassa eniten vahinkoa kärsinyt osapuoli eli lastentarhanopettaja toteaa, että viranomaisten tulee selvittää asia, hän ei aktiivisesti halua ryhtyä tässä epärehellisen asianajajan tapauksessa mihinkään toimiin. Mielestämme lastentarhanopettajan kanta on hyvin perusteltu. Näyttö asianajaja Moisalan rikollisesta toiminnasta on tavattoman selvä, se seisoo käräjäoikeuden tuomiossa.  

Kerromme myöhemmin eri artikkelissa, minkä toisen “palkinnon” asianajaja Moisala on mitä ilmeisimmin voittanut, rikossyytteen lisäksi.

Ovatko juristit tieteen kynnyksellä lojuvia sairaita orpolapsia?

”15:n tieteelliseettisesti alimittaisen juristin tapaus”

Kirjoitusta on päivitetty viimeksi 9.5.2019.

Yhdistyksemme analysoi erään tavallista mutkikkaamman oikeustapauksen.

Tutkimuksemme tärkein johtopäätös on murheellinen.

Suomalaisten juristien ja varsinkaan yleisten tuomioistuinten tuomarien enemmistö ei näytä osaavan arvioida mutkikkaampia oikeustapauksia järkiperäisellä / modernin tieteellisellä tavalla.

Jokainen, siis 100 prosenttia, tapauksessa päätöksentekoon osallistuneista viidestätoista juristista oli kömmähtänyt irrationaaliseen ja samalla puolueelliseen ratkaisuun, vaikka asianmukaisen, oikeaan tulokseen johtavan, huolellisen analyysin tekeminen olisi ollut helppoa ja nopeaa.

Erityisesti virkasuhteisten juristien ehdottomiin velvollisuuksiin kuuluu analysoida tapaukset huolellisesti, aivan erityisen huolellisesti tapauksissa, joissa on syytä epäillä vilppiä, kuten tässä tapauksessa oli aivan poikkeuksellisen selvästi.

Vastuu ilmiön tarkemmasta tutkimisesta ja mahdollisiin kehittämistoimiin ryhtymisestä kuuluu mielestämme opetusministeriölle ja etenkin niille yliopistoille, joissa nyt koulutetaan varsinaisia juristeja.

Oletamme, että tärkein syy on jollakin tavalla oikeustieteellisessä tutkinnossa, se ei ilmeisesti luo riittävää pohjaa tiedepohjaiselle analysointitaidolle ja lujalle ammattietiikalle.

Periaatteessa ilmiön suurin syy voi olla myös monien juristien täydellinen soveltumattomuus järkevää päättelyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Pidämme tätä kuitenkin melko epätodennäköisenä selityksenä.

Realistinen ja ilmeisesti myös valitettavan tosi välitön syy heikkoon laatuun lienee erityisesti tuomarien osalta heikon tieteellisen osaamisen, niukan tieteellisen ja ammattieettisen integriteetin sekä fundamentalismin sävyttämä tahallinen puolueellisuus.

Syitä voi olla toki muuallakin, esimerkiksi tuomioistuinlaitoksen vanhanaikaisessa toimintakulttuurissa. Jätämme tarkemman analyysin mielellämme päätoimisille tutkijoille.

Oma ehdotuksemme pitkän tähtäimen korjausohjelmaksi on:

Huomattavasti lisää luonnontiedettä tai vähintään luonnontieteen historiaa juristikoulutukseen, jotta Suomi pysyisi vankasti oikeusvaltiona ja jopa kehittyisi paremmaksi.

Hieman kärjistäen esitämme vaatimuksen, että kukaan ei saa saada oikeustieteen maisterin papereita ellei osaa selostaa sujuvasti James Huttonin ja Charles Lyellin eli modernin geologian alkuvaiheiden mestarien tieteellisiä elämäkertoja, mukaan lukien myös heidän juridiikkaan liittyvän taustansa.

Näiden kahden etevän tutkijan saavutukset geologian alalla perustuivat nimenomaan modernin tieteen menetelmään eli ilmiöiden tarkasteluun prosesseina. Ei siis pelkkään asioiden luettelointiin (jota sitäkin toki tarvitaan, vrt C. Linne´ ja A. Werner) tai fundamentalistis-staattiseen uskoon johonkin tarinaan tai yksittäiseen seikkaan, joka sokaisee silmät kokonaisuudelta, totuudelta sekä lain, myös tuomareita ja muita juristeja koskevilta, kielloilta ja käskyiltä.

***

Tässä on linkki analyysimme perustana olevaan oikeustapaukseen. Eli voit testata nyt myös omat hoksottimesi eli arvioida käräjäoikeuden tuomiota erityisesti hovioikeuden näkökulmasta.

Onko käräjätuomarin tuomio hyväksyttävä vai hylättävä? Mitkä ovat käräjätuomarin virheet, jos niitä on?  Entä hovioikeudenneuvosten? Mitä pitäisi tehdä että näin noloja tapauksia ei jatkossa tulisi? Pitäisiko lainvalvojien ryhtyä ripeästi toimenpiteisiin tuomarien ilmeisten ja ilmeisen tahallisten ja törkeiden rikosten suhteen, sillä näyttö näyttää erittäin vankalta?

Meidän tämänhetkinen, perusteltu käsityksemme oikeasta arviosta on linkissä, joka on oikeustapaustiedoston lopussa.

Tilastotietoa: 15:stä juristista 1 on Helsingin käräjäoikeudesta, 4 Helsingin hovioikeudesta, 2 korkeimmasta oikeudesta, 2 oikeuskanslerinvirastosta ja 6 OAJ:n juristiyksiköstä. Olisi tarpeen selvittää jakauma myös valmistumisyliopistojen mukaan. Ennustamme, että Helsingistä valmistuneilla on yliedustus, vaikka tehtäisiin valmistumismääriin ym. perustuvia oikaisuja.

Tutkimuksemme tuotti oheisvahinkoina mielestämme tärkeitä ajatuksia tarjottavaksi ainakin kaikille oikeusvaltiota tärkeinä pitäville kansalaisille, lainvalvojille, oikeuslaitokselle, tuomarijärjestöille, tuomareille sekä OAJ:lle ja Lastentarhanopettajaliitolle, mutta palannemme niihin erikseen myöhemmin. Kaikki tärkeä ei mahdu yhteen kirjoitukseen.

***

Tämä kirjoituksen taustalla ovat merkittäviltä osin emeritus, tieteen mestaripopularisoija Kari Enqvistin useat kirjat ja kirjoitukset, esimerkiksi tämä sekä viime metreillä myös apulaisprofessori Tanja Aitamurron tuore kirjoitus radikaalin läpinäkyvyyden tarpeesta. Heille siis lämmin kiitos!

Aitamurron kirjoituksen innostamina perustimme tämän linkin taakse seurantatiedoston, johon keräämme tietoja, mitä asiassa on tapahtunut.

Yhdistyksemme puheenjohtaja on julkaissut omassa blogissaan kirjoituksen ”Virkatuomarien tuomioiden mukaan kuussa on elämää!”, joka täydentää ja tukee tämän raporttimme viestiä.

Jos haluat jakaa tämän kirjoituksen, niin kopioi linkki mieluiten tästä, koska nuo jakonappulat, jos näkyvätkään, on säädetty tavalla joka saattaa sotkea lähetystä, me emme ole tietotekniikan ihmelapsia..tai vielä mieluummin napauta alla olevaa ja kopioi sen jälkeen otsikkoriviltä se linkki jonka jaat :
https://kopenickyhdistys.wordpress.com/2019/05/03/ovatko-juristit-tieteen-kynnyksella-lojuvia-sairaita-orpolapsia%EF%BB%BF/

Ankkalampi Oy:n Heidi Ruhala on huijannut myös tuomioistuimia

6.3.2019

Eli vuosikymmenen farssi, tragikomedia vai hölmöläisnäytelmä tuomioistuinlaitoksessa

HUOM! Huomatkaa tämän kirjoituksen lukijat, että yhdistyksemme pitää tätä kirjoitustaan jo osin vanhentuneena eli olemme olemme arvioineet aiheena olevaa asiaa tarkemmin ja päätyneet siihen, että ilmiöön liittyvien asioiden vakavuuden ja tärkeyden vuoksi emme pidä enää hyvänä ajatuksena ironian käyttöä aihepiiriin liittyvien ongelmien korjaamisessa. Olemme myös päätyneet aikaisempaa vahvemmin käsitykseen, että erityisesti tuomioistuinten osalta kyse on mitä ilmeisimmin ja ikävä kyllä tahallisista teoista. Heidi Ruhala ei vetänyt pääosaa juristeista nenästä vaan vain käynnisti tietämättään juristien oman ”sopuli”taipumuksen tehdä vakavia virheita, jopa isompana joukkona. Tämä vähentää intoamme leikinlaskuun vielä lisää. Lukemisen arvoinen tämä kirjoitus näillä varauksilla silti on. (Tämä lisäys on tehty 2.4.2019)

Köpenick-yhdistys on palkinnut “köpenickiläinen” -arvonimellä 6.4.2019 alkaen enintään seitsemän tuomaria, joita jo valtakunnallista tunnettuutta saanut huijari, Heidi Ruhala on vetänyt nenästä ja jotka ovat puolueellisesti tukeneet Ruhalan masinoimaa huijausta.

Kaikkien arvonimellä palkittujen ansiot liittyvät oikeustapaukseen, jonka diaarinumero on Helsingin hovioikeudessa S 13/2324.

Tapaus on huikea osoitus arvonimen saajien ylivertaisista ansioista.

Järkevää näyttöä tuomioiden perustaksi eli lastentarhanopettajan väitetystä moitittavasta käyttäytymisestä ennen varoitusta ja purkua ei työnantaja Ruhala esittänyt lainkaan, eikä edes halunnut esittää. Silti tuomarit antoivat väärän tuomion.

Tarkasti sanoen näyttöä oli, että puolueellisesti tuomittu lastentarhanopettaja oli laittanut roskia roskakoriin, mutta vain käräjätuomarin epäillään uskoneen tuon teon olleen moitittava.

Osoituksena palkittujen erinomaisista ansioista on myös, että he olivat keksineet tuomion perustaksi lain, joka oikeuttaa työnantajan määräämään lastentarhanopettajan valehtelemaan ja eväsi “syyttäjällä on todistustaakka” -turvan.

Arvonimen “köpenickiläinen” saajat:

-Helsingin käräjäoikeudesta yksi käräjätuomari, mitalissa pronssiset pidennetyt nenät

-Helsingin hovioikeudesta kolme hovioikeudenneuvosta sekä esittelijä, mitalissa kultaiset pidennetyt nenät

-Korkeimmasta oikeudesta oikeusneuvos ja esittelijä, mitalissa hopeiset pidennetyt nenät

Mitalien värierot johtuvat ansioituneisuuseroista. Käräjätuomari oli yksin kahden ammattitaitoisen huijarin välittömän manipuloinnin kohteena useita kertoja. Näyttö huijattavaksitaipuvaisuusalttiudesta ei hänen osaltaan ole varmuudella samaa tasoa kuin muilla palkituilla.

Hovioikeustuomareilla oli kaikki mahdollinen tieto nähdä, että käräjäoikeuden ratkaisu johtui Ruhalan ja avustajansa huijauksesta, mutta ilmeisesti hovioikeustuomarit todella halusivat seurata Köpenickin pormestarin esimerkkiä.

Korkein oikeus sai tehdä arvion huolimattomammin kuin hovioikeus, mutta oikeusneuvosta ja esittelijää ei voi jättää ilman palkintoa. Huijaus loisti asiakirjoista kirkkaasti.

Myönnettyihin arvonimiin liittyvien ihmisten nimiä ei julkisteta nyt, koska noudatamme lastentarhanopettajien hyvien käytäntöjen henkeä.

Nimet jätetään myös lopullisesti julkistamatta niiden osalta, jotka tekevät itse, omalla nimellään, purkuanomuksen hovioikeuden törkeän puolueellisesta tuomiosta korkeimmalle oikeudelle viimeistään 31.3.2019.

Virheet ovat sallittuja mutta ne pitää myöntää ja virhe korjata mahdollisuuksien mukaan.  Yhdistyksemme puoltaa, että jos virheensä korjaaville tuomareille tulee rikoslain mukaisia seurauksia, niin tuomio on lievin mahdollinen.

Tehokkaasti katuneiden tuomareiden nimien julkistaminen ilman heidän lupaansa on kiellettyä myös mediassa tai somessa.

Koska elämme oikeusvaltiossa, annamme palkituille reilun tilaisuuden kumota myöntämispäätös myös tekemällä nyt se, mikä olisi pitänyt tehdä jo aikoinaan.

Eli kynä, paperia sekä tuomiot esiin. Kirjatkaa lainkohdat, jotka oikeuttivat lisäämään tämän lastentarhanopettajan velvoitteita ja vähentämään hänen oikeuksiaan.

Lisätkää sitten sitaatti niistä oikeuden päätöksissä (myös sivunumero ja rivi) mainituista lastentarhanopettajan moitittavista teoista, jotka osoittavat miten, missä, milloin ja ketä nimettyä lasten vanhempaa/ia kohtaan hän käyttäytyi moitittavasti työnantajan organisaation muutospäätöksen julkistamisen ja varoituksen välisenä aikana sekä kuka valan tehnyt todistaja tuon todistuksen antoi.

Vastaavat tiedot myös varoituksen ja purun välisenä aikana tapahtuneista moitittavista teoista.

Lisätieto, josta lupaamme jopa palkinnon, olisi tarkka osoitus mistä tahansa oikeusvaltiotasoisesti näytetystä lastentarhanopettajan moitittavasta teosta Ruhalan alaisuudessa. Me emme ole löytäneet yhtäkään.

Kirjausten jälkeen nuo tiedot yhdistyksemme puheenjohtajalle, niin kumoamme arvonimipäätöksen kaikkien osalta välittömästi, julkaisemme sen ja pahoittelemme aiheuttamaamme vaivaa.

Yksikin järkiperäisesti hyväksyttävä vastaus riittää.

Yhdistys kunnioittaa ja noudattaa järkiperäistä, julkista, läpinäkyvää, rehellistä, tieteellistyyppistä argumentointia, jonka suhteen arvonimen saajilla on aika tavalla parantamista.

Arvonimen saaneiden nimet julkistetaan huhtikuun alussa.

Lämpimät onnittelut vielä kaikille palkituille!

Hämeenlinnassa 6.3.2019


Köpenick-yhdistys


***

Tämä tähtien välinen teksti on lisätty edellä olevan tekstin täsmennykseksi 14.3.2019:

Järkiperäisesti arvioiden merkitsisi kunnianloukkauksen tapaista, etenkin oikeus- ja hovioikeudenneuvosten ammattitaidon perusteetonta halveksimista, jos väitettäisiin että he eivät tunne useita oikeusvaltion periaatteita ja Suomen lain perustavimpia kieltoja ja käskyjä ja antavat sen vuoksi vain erehdyksessä (puhtaasti tuottamuksellisesti eli vain huolimattomuuttaan) törkeän puolueellisia tuomiota, ellei analyysiin oteta mukaan tunneperäisiä tekijöitä.

Ainakin neuvoksilla on aivan selvästi ollut tunneperäinen halu hyödyttää tiettyä tahoa (tässä: suojella laittomasti aiheellisesti puolueellisuudesta moitittua tuomarikollega/oita) tai rangaista laittomasti osapuolta, jonka he ovat kokeneet arvostelleen epäasiallisesti ja perusteettomasti tuomareita (tässä tapauksessa lastentarhanopettajaa tai tämän avustajaa).

Tieteellinen tieto tukee hyvin vahvasti arviotamme. Tutkimustiedon mukaan hyvinkin lahjakkaat ja ammattitaitoiset ihmiset pystyvät kuvittelemaan toimivansa järkiperäisesti vaikka heitä ohjaa todellisuudessa tunne ja sen taustalle ankkuroitunut virheellinen, pysyvä hahmotus (tässä: epänormaali kuvitelma omasta ja muiden tuomarien rehellisyydestä ja varsinkin erehtymättömyydestä ja tuomarien erehtymättömyyteen kohdistuvan arvostelun moitittavuudesta).

Käytännössä edellä kirjoitettu merkitsee, että ainakin oikeus- ja hovioikeudenneuvosten osalta heidän tekonsa sijoittuvat erittäin suurella todennäköisyydellä peräti RL 40 luvun 7 ja 8 §:ien tarkoittamien tekojen piiriin (virka-aseman väärinkäyttäminen ja törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen, erityisesti hovineuvosten teot sopivat hyvin jälkimmäisenkin piiriin).

Ainoa järkiperäinen keino osoittaa tämä arvio vääräksi, on mielestämme että tuomarit tai joku muu heidän apunaan osoittaa konstailematta ja ripeästi järkiperäisesti arvioiden riittävät vastaukset julkisesti kaikkiin neljään sekä myös viidenteen vapaehtoiseen, jo edellä esittämäämme kysymykseen.

Jos tällaisia vastauksia ei esitetä, on vastuullisten viranomaisten nostettava asianomaisia tuomareita vastaan  syytteet rikoslain tarkoittamista teoista. Mielestämme on järkevää ja humaania nostaa syytteet aikaisintaan 1.4. 2019, jotta asianomaiset ehtivät korjata tekonsa jälkiä siinä määrin kuin nyt on mahdollista. Toisaalta syytteet pitää nostaa/määrätä nostettavaksi viimeistään 5.4.2019, koska asian viivyttämiselle sitä pidemmälle ei ole perusteita.

Jos “järkiminä” olisi ollut päättämässä tuomiosta harhaiseen perustaan tukeutuvan “tunneminän” sijasta, tuomarit olisiva noudattaneet lain kieltoja ja käskyjä ja tuomio olisi ollut lainmukainen.

Aineisto osoittaa kriittiselle ja järkiperäisesti orientoituneelle, “järkiminän” ohjaamalle ammattilaiselle hyvin vähällä vaivannäöllä, että neuvosten antamille päätöksille ei ollut lainkaan! hyväksyttäviä perusteita ja että heidän olisi muutenkin pitänyt ehdottomasti havaita törkeästä puolueellisuudesta varoittavat vaaran merkit.

Oikeusvaltiossa rikoslain soveltamisen perustaksi ei voi ottaa sitä, mitä ihminen itse sanoo, uskoo tai luulee tekonsa motiiveiksi. Perustaksi voi ottaa vain sen mitä asianomaisen on pitänyt tietää sekä mitä hän on tehnyt tai tekemättä jättänyt.

***

Lisätietoja:

Taustamuistio

-Timo Lampinen, Köpenick-yhdistyksen puheenjohtaja, yhteiskuntatieteilijä, VTK, OTK,   timotlampinen@gmail.com puh. 0400 433 724

***

Tämä myöntökirje ja sen taustamuistio ovat tutkimusraportteja, jotka kutsuvat kaikkia rakentavasta kehittämisestä kiinnostuneita mukaan keskusteluun.

Tuomioistuinlaitoksella ja osalla tuomareista on hyvin vaikeita laatuongelmia, mutta haluamme keskustelua niistä ja niiden vähentämisestä ja oikaisemisesta asiapohjaisesti, siis järkiperäisten perusteluiden pohjalta.

Emme hyväksy minkäänlaista vihan lietsontaa tuomareita kohtaan näiden raporttien tuella. Itse asiassa yksi keskeinen tutkimustulos on, että tuomarit lienevät yleensä erittäin rehellisiä, minkä he tietävät itsekin, mihin kytkeytyy silti yksi ilmeisen kiistattomien rikosten keskeinen syy.

Vakavia ongelmia näyttää ilmenevän vasta kun huijari iskee ja tai kun joku tuomarikollega tekee virheen. Tällöin ei virhettä tahdota psykologisten lainalaisuuksien ja toimintakulttuurin ongelmallisten painotusten vuoksi huomata silloinkaan, kun ehdottomasti pitäisi.

Tarvitaan ehdottomasti lisää modernin tieteen paremmaksi ja toimivammaksi todistamaa metodiikkaa ja asennetta, jos halutaan pitää Suomen tuomioistuinlaitos ja lainvalvontajärjestelmäl oikeusvaltiokurssilla tai oikeastaan palauttaa se tähän kurssiin.